Ta strona używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

28.05.18
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) informujemy, że administratorem pozyskanych od Pana/i danych osobowych  jest „REM ELBLĄG” spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006519, i podajemy  następujące informacje:
a) Dane kontaktowe  - „REM ELBLĄG” spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Grunwaldzka 106 A, 82 – 300 Elbląg, telefon  55 234 64 67, mail: biuro@rem.elblag.pl
b) Spółka nie ma ustanowionego inspektora ochrony danych.
c) Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/nią,  a Administratorem, dla której przetwarzanie tych danych jest niezbędne.
d) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
e) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
f) Pana/i dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
g) Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
h) Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: pracownikom księgowości, działu sprzedaży i działu magazynowania.
i)  Administrator nie zamierza przekazywać  danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
j) Ma Pan/i prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
k) W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
l)  W oparciu o Pana/i  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

                                                                                                                                          REM ELBLĄG Sp. z o.o.