REGULAMIN STRONY


1. Wszelkie prawa do Strony i jej zawartości, łącznie z prawami dotyczącymi bazy danych, należą do Spółki lub stanowią przedmiot licencji udzielonej Spółce, bądź są wykorzystywane za zgodą posiadaczy praw autorskich.

2. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie ze Strony dopuszczalne jest wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującym prawem.

4. Niedopuszczalne jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, bazy danych lub serwera, na którym zainstalowana jest Strona, a w szczególności wprowadzanie do Strony szkodliwego oprogramowania w postaci wirusów, skryptów lub podobnych rozwiązań. Działania takie zgłaszane będą organom ścigania.

5. Korzystanie ze Strony nie wymaga rejestracji, logowania, ani uiszczania żadnych opłat przez osoby odwiedzające Stronę (zwane dalej Użytkownikami).

 

REM Elbląg Sp. z o.o.

82-300 Elbląg,

ul. Grunwaldzka 106A

Copyright © 2021 Rem Elbląg Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: ITCENTER