INFORMACJA DLA KLIENTÓW
w sprawie sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. informuję, iż:
 
2. Państwa dane osobowe pozyskane przez nas w związku ze sprzedażą naszych wyrobów i oferowaniem usług są wykorzystywane w celach:
 
2.1. zawarcia i wykonania przez nas umowy/zamówienia przez okres trawina umowy/realizacji zamówienia i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust 1b) RODO);
 
2.2. wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych np.:
 
a) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami;

 

REM Elbląg Sp. z o.o.

82-300 Elbląg,

ul. Grunwaldzka 106A

Copyright © 2021 Rem Elbląg Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: ITCENTER